Home > Onderzoek > Integriteit & Kwaliteitszorg

Integriteit & Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

 
Kwaliteitszorg wordt gedefinieerd als zorg voor de kwaliteit, middels een concrete manier van werken, die maakt dat de kwaliteit van het onderzoek of onderzoeksresultaten voortdurend kan toenemen of op peil blijft. Kwaliteitszorg met betrekking tot onderzoeksresultaten heeft als doel de wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van het onderzoek te maximaliseren. Het omvat het geheel aan activiteiten dat is gericht op de volgende doelstellingen:

1) Optimaliseren van de kwaliteit van de onderzoeksresultaten

2) Bewaken van de kwaliteit van het onderzoeksproces

 

Integriteit

 
Wetenschappelijke integriteit vraagt - van onze medewerkers en studenten - om in onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening integer te handelen en daarbij de geschreven en ongeschreven regels die gelden voor wetenschappelijk handelen in acht te nemen en uit te dragen.

De VU, het VUmc en ACTA onderschrijven de regels zoals die zijn geformuleerd door de Koninklijke Nederlandse Acacemie van Wetenschappen (KNAW). Het onderwerp “wetenschappelijke integriteit” krijgt aandacht in het onderwijs en er zijn ter bevordering van dit doel twee ombudsmannen benoemd.

Documenten

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl