Home > Onderzoek > Onderzoek uitgelicht > Bewegen = gezondheid?

Bewegen = gezondheid?


Bewegen is van groot belang voor onze gezondheid en voor de kwaliteit van het leven. Maar te veel of te belastende bewegingen kunnen ook juist tot gezondheidsproblemen leiden. Daarom is de relatie tussen bewegen en gezondheid dan ook een belangrijk thema. Hoe kun je door behandeling, training of hulpmiddelen de bewegingsmogelijkheden van mensen met een aandoening optimaliseren en hoe kun je door bijvoorbeeld ergonomische maatregelen aandoeningen van het bewegingsapparaat voorkomen?

Schrijfproblemen bij kinderen met artritis

Juveniele idiopathische artritis (JIA) is de meest voorkomende vorm van chronische gewrichtsontsteking op kinderleeftijd. Gewrichtsontstekingen van de pols en de hand komen regelmatig voor bij JIA en hebben invloed op de handfunctie en op dagelijkse activiteiten. Kinderen en ouders rapporteren vaak problemen met schrijven. Bewegingswetenschappers proberen daarom meer inzicht te krijgen in de mechanismen bij het schrijven met JIA en hiermee bij te dragen aan een goed begrip van de beperkingen die kinderen bij het schrijven ondervinden. Dit is noodzakelijk voor een optimale revalidatiebehandeling, zoals trainen van het schrijven en verzorging met hulpmiddelen. Er wordt een studie uitgevoerd bij 15 kinderen met JIA die worden vergeleken met gezonde kinderen van dezelfde leeftijd.

Rugspieractiviteit bij mensen met rugpijn

Mensen met rugpijn bewegen anders dan gezonde mensen. Meestal wordt dit afwijkend bewegen gezien als een probleem en een aangrijpingspunt voor de behandeling. Uit onderzoek van bewegingswetenschappers bleek echter dat de wijze waarop mensen met rugpijn hun rompspieren aanspannen hun wervelkolom beter bestand maakt tegen verstoringen. Dit is waarschijnlijk van belang voor hen om pijn te voorkomen en wijst er op dat veranderingen in de wijze van bewegen een aanpassing vormen aan het probleem van de patiënt en dus juist geen aangrijpingspunt zijn voor de behandeling.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl