Home > Over MOVE > Organisatie > CWO MOVE

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek MOVE

De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van MOVE (CWO) is een subcommissie van de Onderzoekscommissie. De CWO test onderzoeksprotocollen voordat ze kunnen worden voorgelegd aan de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) of de 'Dierexperimentencommissie' (DEC) van het VU Medisch Centrum (VUmc).

Bezoek de webpagina's van de METC voor protocolsjablonen, patiënteninformatiebrieven, etcetera.

De CWO-leden

 • Prof. dr. Willem Lems (voorzitter), VUmc
 • Dr. Erwin van Wegen, VUmc
 • Dr. Maarten Bobbert, VU faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
 • Drs. Tim Jiya, VUmc
 • Dr. Ir. Jan Harm Koolstra, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
 • Dr. Marianne Jonker, VUmc

Frequentie bijeenkomsten CWO
De CWO vergadert om de twee weken.
De hieronder vermelde documenten dienen een week vóór de CWO vergadering digitaal te worden ingediend als een MS Word-bestand bij Renate de Jongh. E-mail: cwomove@vumc.nl

 • een aankondigingsbrief aan de commissie;
 • een protocol, volgens het METC protocolmodel;
 • een patiënteninformatiebrief;
 • een informed consent formulier.
De aankondigingsbrief moet bevatten:
 • de titel van het project;
 • het type protocol (pilotstudie, cohortstudie, multicenter onderzoek enz.);
 • een motivatie voor het voorgestelde onderzoek of deelname aan een multicenter trial;

Het protocol wordt alleen geëvalueerd als het is ingediend in het juiste formaat. (klik voor meer info) 

CWO bijeenkomsten in 2017 


Januari12, 26
Februari9, 23
Maart9, 23
April6, 20
Mei4, 18
Juni1, 15, 29
Juli-
Augustus24
September7, 21
Oktober5, 19
November2, 16, 30
December14 (28)

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl