Home > Werken bij MOVE > Moving on

Oriënteren
In de laatste fase van het promotieonderzoek komt vanzelf de vraag naar voren: wat ga ik hierna doen? Wil en kan ik mijn carrière als onderzoeker voortzetten of neem ik afscheid van de academische wereld? Hoe ga ik dan de stap naar bijvoorbeeld het bedrijfsleven of de publieke sector vormgeven? Om jonge wetenschappers te ondersteunen in bovenstaande keuzes biedt de VU de training loopbaanorientatie voor promovendi aan.

Verder met onderzoek?
Voor promovendi die hun carrière als onderzoeker willen voortzetten zijn er verschillende mogelijkheden. Zo bestaat er een speciaal begeleidingstraject voor gemotiveerde en getalenteerde promovendi die een Veni-subsidie willen aanvragen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Veel onderzoekers maken ook gebruik van NWO Rubicon om ervaring op te doen aan een excellente onderzoeksinstelling in het buitenland. Voor onderzoekers die hun kansen op een succesvol onderzoeksvoorstel willen vergroten, verzorgt het Centrum voor Loopbaan en Ontwikkeling de cursus onderzoeksvoorstellen schrijven.

Het netwerk van MOVE

Binnen MOVE bevind je je in een netwerk met vele vertakkingen. Ten eerste naar je talrijke collega's binnen alle specialisaties, maar ook naar collega-instituten en oud MOVE onderzoekers die ergens anders aan het werk zijn.
MOVE heeft een uitstekende naam bij collega-instituten. We leveren wetenschappe-lijke topresultaten af en werken veel samen met andere gemotiveerde onderzoekers die over de grenzen heen kijken. Een plezierig gevolg van onze goede naam binnen dit netwerk is dat voor de meeste MOVE onderzoekers vele deuren opengaan als ze zich gaan oriënteren op een andere omgeving.
Zo werkt de kwaliteit van MOVE in ieders voordeel.

LinkedIn voor MOVE leden

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl