Home > Werken bij MOVE > Promoveren

Binnen het wetenschappelijk onderzoek van MOVE neemt promotieonderzoek een belangrijke plaats in. Verdeeld over de drie faculteiten en de onderzoeksthema's zijn er momenteel ruim 100 promovendi werkzaam op uiteenlopende onderzoeksterreinen.

Duur van een promotietraject
Promovendi worden in principe aangesteld voor een periode van vier jaar (bij een voltijds aanstelling). De nadruk ligt op het verrichten van onderzoek en het schrijven van een dissertatie. Met het oog op deze werkzaamheden biedt MOVE promovendi een opleiding aan. Ook worden promovendi binnen de aanstelling op beperkte schaal bij het reguliere facultaire onderwijs betrokken.

Begeleiding en scholing
Het beleid van MOVE is gericht op een hoog promotierendement binnen de gestelde periode van vier jaar. In dat kader krijgen promovendi bij hun aanstelling een Begeleidings- en Opleidingsplan waarin gedetailleerde afspraken over tijdschema, begeleiding, opleiding en faciliteiten worden gemaakt. Dit plan wordt binnen drie maanden na de start van het promotietraject opgesteld.

Werving en selectie
De werving van promovendi vindt plaats door studenten actief te interesseren voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook via advertenties in landelijke dagbladen. Er wordt naar gestreefd geschikte kandidaten zoveel mogelijk te betrekken bij de uitwerking van onderzoeksvoorstellen en de voorbereiding van het promotietraject.

Promotieplaatsen per project
Vacatures voor promovendi worden het hele jaar door geadverteerd op de vacaturewebsites en in de landelijke dagbladen. Voor links naar het vacatureaanbod bij de VU, het VUmc en ACTA: kijk bij vacatures.

Buitenpromovendi
Promovendi met eigen subsidies of andere vormen van financiering komen niet in dienst van een van de MOVE partners FGB, VUmc of ACTA, maar direct in dienst van MOVE.
Het onderzoeksproject moet binnen het aandachtsgebied van het MOVE onderzoek vallen. Daarmee kunnen de faciliteiten en begeleiding worden gewaarborgd, zodat het onderzoek goed is uit te voeren en het doctoraat binnen de gestelde tijd te halen is.
De promotieplaatsvergoeding (vast) en exploitatiekosten (afhankelijk van het project) worden tevoren overeengekomen en elk jaar vooruit betaald.

Contact
Heb je meer vragen over een promotietraject bij MOVE Onderzoeksinstituut Amsterdam? Neem dan contact op met Solveig Lund, M.A. (s.lund@vu.nl).

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl